Zawór elektromagnetyczny, inaczej elektrozawór

elektrozawór

Zawór elektromagnetyczny, inaczej elektrozawór, służy do odcinania lub sterowania przepływem cieczy lub gazów za pomocą cewki eletromagnetycznej. W elektrozaworach zmiana położenia zaworu następuje poprzez sygnał elektryczny sterujący zaworem. Podczas przepływu sygnału eletrycznego powstałe pole magnetyczne przyciąga ruchomą kotwicę lub rdzeń, które pokonawszy siłę sprężyny przyciągane są do ogranicznika. Po ustaniu prądu zanika też pole magnetyczne, a kotwica lub rdzeń wracają do pozycji wyjściowej dzięki działaniu siły sprężyny.

Podstawowymi parametrami elektrozaworów są:

  • rodzaj przyłącza
  • średnica nominalna DN (określana w mm)
  • napięcie zasilania
  • wielkość przepływu Kv [m3/h]
  • zakres ciśnień i pobór mocy
  • czas otwarcia i zamknięcia zaworu
  • dopuszczalny zakres temperatur.

Ze względu na liczbę możliwych dróg przepływu, elektrozawory dzielimy na:

  • 2-drogowe
  • 3-drogowe
  • wielodrogowe (rozdzielacze).

Ze względu na działanie wyróżniamy elektrozawory bezpośredniego działania i z serwosterowaniem (serwowspomaganiem). Elektrozawory możemy podzielić ze względu na jego przeznaczenie, ilość pozycji spoczynkowych i możliwych połączeń, położenie spoczynkowe oraz rodzaj elementu sterującego przepływem.