Urządzenia pneumatyczne

urządzenia pneumatyczne

Siłownik pneumatyczny

Siłownik pneumatyczny to rodzaj siłownika, który napędzany jest gazowym czynnikiem roboczym. Czynnikiem roboczym zazwyczaj jest odpowiednio przygotowane powietrze.

Ze względu na budowę siłowniki hydrauliczne dzielimy na rodzaj:

  • ruchu roboczego: liniowe – jednostronnego i dwustronnego działania, krzywoliniowe oraz kątowe;
  • elementu roboczego: tłokowe, membranowe, nurnikowe, mieszkowe a także workowe i dętkowe;

oraz ze względu na występowanie tłoczyska to dzielimy na: tłoczyskowe i beztłoczyskowe.

Silnik pneumatyczny

Silnik pneumatyczny to maszyna pneumatyczna, która przetwarza energię sprężonego powietrza czy innego gazu na ruch postępowy lub obrotowy. Silnik pneumatyczny nie emituje żadnych zanieczyszczeń do środowiska, pomimo tego, iż metody wytworzenia sprężonego powietrza wymaga energii i emituje pewne zanieczyszczenia do atmosfery.

Historia powstania silnika pneumatycznego sięga wczasów wcześniejszych, ale dopiero w XIX wieku nastąpił rozwój tego urządzenia dzięki Ludwikowi Mękarskiemu. Silniki pneumatyczne zasilane sprężonym powietrzem miały zastosowanie do zasilania lokomotyw w kopalniach czy do napędu tramwajów. Dopiero w 1991 roku Guy Nègre wynalazł silnik z podwójnym zasilaniem, czyli zasilany był sprężonym powietrzem i zwykłym paliwem.

Muskuł pneumatyczny

Muskuł pneumatyczny to rodzaj silnika pneumatycznego jednostronnego działania w postaci elastycznego przewodu w oplocie. Przewod ten w pod wpływem ciśnienia zwiększa swoją objętość i tym samym zwiększa średnicę i zmniejsza długość. Tą czynność uważa się za ruch roboczy urządzenia. Urządzenie znane jest od lat 50. XX wieku, a używało się go w protezach kończyn.