Pascal i jego osiągnięcia w nauce

Pascal

Blaise Pascal (pol. Błażej Pascal) urodził się 19 czerwca 1623 w Clermont-Ferrand, zmarł 19 sierpnia 1662 w Paryżu. Z wykształcenia był matematykiem, fizykiem i filozofem religii. Bardzo wcześnie zainteresował się działalnością naukową w którą miał ogromny wkład.

Był twórcą prawa Pascala, które mówi, że jeśli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu (ważne zasady działające w aerostatyce i hydrostatyce). Rozważania naukowca w zakresie hydrodynamiki i hydrostatyki koncentrowały się głównie na kwestii zasad rządzących płynami hydraulicznymi. Wynalazł strzykawkę i prasę hydrauliczną. Zainspirował się eksperymentami Torricellego w zakresie pracy barometru, które zawzięcie kontynuował. Podczas ekesperymentów z barometrem wyrożnił próżnię zwaną „materią”. Był również twórcą pierwszej maszyny liczącej, która potrafiła dodawać – tzw. Pascaliny. Twórca prawa, które nosi nazwę od jego nazwiska a dotyczy ciśnienia w cieczach – jednostka ciśnienia w układzie SI nosi nazwę paskal (Pa). Tworzył obiekty nazwane potem ślimakiem Pascala i trójkątem Pascala, omnibusa i ruletki.

Czasy obecne pamiętają o niesamowitym dorobku francuskiego uczonego. Na jego cześć we Francji odbywa się coroczny i bardzo prestiżowy konkurs. Również Kanada organizuje konkurs matematyczny dla uczniów, którzy nie przekroczyli czternastego roku życia. Również świat filmu i teatru nie zapomina o francuskim naukowcu.