Parametry pomp hydraulicznych

pompa hydrauliczna

Pompy to absolutnie kluczowy element hydrauliki siłowej – gdyż to one generują pracę przekazywaną dalej na układ w postaci ciśnienia. Aby zatem dany układ był w stanie dostarczyć wystarczającą siłę, musimy zdawać sobie sprawę z poszczególnych parametrów pomp i wybrać właściwą do naszych zapotrzebowań. Oto krótki opis każdego z nich:

Wydajność – określa objętość cieczy przepompowywanej w określonym czasie. Zazwyczaj jest oznaczana literą Q. Może być mierzona między innymi w litrach na minutę, litrach na sekundę czy metrach sześciennych na godzinę. Wyróżniamy różne typy wydajności. Wydajność teoretyczna opisuje przepływ bez strat w pompie idealnej. Wydajność rzeczywista to suma natężenia przepływu na wylocie pompy. Wydajność nominalna to natężenie określone przez producenta przy danej wysokości i obrotach. Wydajność optymalna to wydajność przy której osiągnięta jest maksymalna sprawność natężenia przepływu przy maksymalnych obrotach i porównuje się ją z wydajnością nominalną w celu określenia jakości pompy. Wreszcie, wydajność wewnętrzna określa natężenie przepływu przez organ roboczy pompy.

Wysokość podnoszenia – jak sama nazwa wskazuje, jest to wysokość na jaką pompa może wypompować ciecz. Choć można ją określić za pomocą wysokości w metrach, to prawidłowymi jednostkami są dżule na metr sześcienny.

Moc pompy – podawana w watach lub kilowatach, oznaczana N lub P. Określa ilość energii pobranej z zewnętrznego silnika do napędu narzędzia roboczego. Jest ona wypadkową wydajności pompy, wymaganej wysokości podnoszenia strumienia oraz ciężaru właściwego danej cieczy.

Sprawność pompy – jest to stosunek mocy przekazanej do pompowanego medium do mocy dostarczanej przez napęd – czyli innymi słowy, stosunek wydajności teoretycznej i rzeczywistej pompy.

Prędkość obrotowa pompy – jest to ilość obrotów na wale napędzającym pompę w danym czasie. Odpowiednia prędkość obrotowa pompy jest ważna, ponieważ przekłada się na wydajność oraz wysokość podnoszenia.

Każdy z powyżej wymienionych parametrów winien być podany w swoim nominalnym wariancie przez producenta pompy. Warto jednak brać poprawkę na fakt, iż idealnych założonych warunków pracy raczej nie osiągniemy – więc przy kalkulacjach czy dana pompa wystarczy do naszych zapotrzebowań powinniśmy uwzględnić margines błędu.