Maszyny hydrauliczne i pneumatyczne – rodzaje maszyn

maszyna hydrauliczna

Maszyna hydrauliczna to maszyna dzięki której następuje zamiana energii mechanicznej na energię hydrauliczną lub odwrotnie. Do maszyn hydraulicznych zaliczamy:

  • silniki hydrauliczne: zamienia energię potencjalną lub / i kinetyczną cieczy w energię mechaniczną. Działa odwrotnie niż pompa hydrauliczna i wykorzystywane jest jako urządzenie zasilające;
  • sprzęgła hydrokinetyczne: ruch obrotowy z elementu czynnego do biernego jest przenoszony przy pomocy cieczy, przeważnie oleju, emulsji lub wody;
  • przenośniki cieczy: służy do przenoszenia cieczy i zawiesin z poziomu niższego do poziomu wyższego i z przestrzeni niższego ciśnienia do przestrzeni wyższego ciśnienia;
  • przekładnie hydrokinetyczne: wykorzystuje energię kinetyczną cieczy, np. oleju hydraulicznego; używana jest w automatycznych skrzyń biegów;
  • turbiny: jest to silnik przepływowy, który wykorzystuje energię przepływającego płynu do wytwarzania energii mechanicznej.

Natomiast maszyny pneumatyczne pracują na bazie pneumatyki, a czynnika roboczego używa się powietrza sprężonego. Sprężone powietrze cechuje duża suchość, brak zanieczyszczeń stałych, brakiem oleju, a przede wszystkim ma stałe ciśnienie niezależnie od zmian obciążenia. Maszyny pneumatyczne mają zastosowanie w budownictwie, górnictwie, obróbce drewna, w przemyśle energetycznym i chemicznym czy rolnictwie.