Manometry – opis i montaż

manometr

W pracy z hydrauliką siłową bardzo ważne jest, by zdawać sobie sprawę z ciśniej panujących w naszych układach hydraulicznych – nie tylko ze względu na potencjalne niedostarczenie odpowiedniego ciśnienia na układ i wiążący się z tym brak wydajności ale też przeciwnie – aby uniknąć zagrożenia które może wywołać nadmierne ciśnienie gdy nie nadający się do obsługi go lub uszkodzony element zostanie na nie wystawiony. Potrzebujemy zatem sposobu by móc to ciśnienie mierzyć.

Ciśnieniomierze stosowane w hydraulice siłowej fachowo nazywamy manometrami. Pierwotnie zbudowane na zasadzie zakrzywionej rurki, która przeciwstawiała sobie ciśnienie powietrza lub próżni zadanemu na drugą stronę ciśnieniu, dzięki czemu można było wyliczyć zadane ciśnienie na podstawie różnicy wysokości po obu stronach, typu cieczy oraz tempertury. Obecnie stosowane są częściej manometry Bourdona – to jest mierniki w których elastyczna rurka odkształcana jest w łączu wewnątrz rury sztywnej, a poziom odkształcenia przekazywany jest na zębatkę, która obraca się w stopniu odpowiednim do zmiany ciśnienia i powoduje przesunięcie wskaźnika na tarczy licznika.

Dobór i instalacja manometru zależy, naturalnie, od tego do jakiego zastosowania go potrzebujemy – ale także, od możliwości wykonania przyłączenia w danym segmencie obwodu. Dobór odpowiedniego miernika musi także być poprzedzony uwzględnieniem wstrząsów, pulsacji ciśnienia czy potencjalnych poziomów przeciążenia.

Możemy wybrać gwint rurowy, który uszczelniamy za pomocą uszczelki, stożkowy – gdzie potrzebny jest nam niereagujący z płynem materiał łączący, polączenie kołnierzowe lub membranowe. Miernik koniecznie dokęcamy kluczem, gdyż chwytanie za obudowę może go uszkodzić. Po zainstalowaniu, powinno się regularnie sprawdzać czy odchył manometru od stanu faktycznego mieści się w granicach akceptowalnej normy. Zwróćmy tez uwagę na zapewnienie odpowiedniego odstępu od przeszkody celem uwzględnienia potencjalnego wybuchu – przed którym manometry są technicznie zabezpieczone.

Choć sam manometr nie jest elementem przewodzącym i nie jest tak narażony na korozję jak same przewody, to w przypadku wybranych mediów przekazujących ciśnienie trzeba koniecznie dobrać licznik specjalnie do takowych przeznaczony. Mierniki przeznaczone do tlenu oraz acetylenu muszą mieć specjalną konstrukcję przeciwwybuchową. Skonstruowane do mierzenia chloru, natomiast, muszą jeszcze uwzględnić jego stan skupienia. Dla mediów takich jak gazy lotne lub płynne, opary acetylenu, amoniak, gazy chłodnicze, gazy lub ciecze toksyczne mogą być wymagane specjalne konstrukcje lub materiały. Przenoszone medium jest także istotne przy demontażu miernika – gdzie trzeba koniecznie zamknąć instalację przed jego rozłączenim i zwrócić uwagę na toksyczność pozostałości medium na manometrze który był w użyciu.