Czujniki ciśnienia

czujnik ciśnienia

Ciśnienie jest najczęściej sprawdzanym pomiarem w układach. Czujniki ciśnienia znajdują się w systemach, które wykorzystują sprężone powietrze, ciecze czy oleje. Można wyróżnić cztery rodzaje czujników pomiaru ciśnienia: tłokowe, parametryczne, sprężyste i hydrostatyczne (cieczowe). Oczywiście, każdy rodzaj różni się między sobą sposobem równoważenia siły ciśnienia jak i jej przetwarzaniem.

Natomiast standardowe czujniki pomiaru ciśnienia są prostymi urządzeniami wyposażonymi w analogowy, prądowy czy napięciowy sygnał wyjściowy, który podawany jest do układu wzmacniacza. W efekcie przechodzi przez określony przetwornik, który na samym końcu daje sygnał użyteczny dla danej dziedziny przemysłu. W bardziej zaawansowanych przetwornikach ciśnienia po wzmacniaczu znajduje się przetwornik analogowo-cyfrowy oraz mikroprocesor, wtedy mówimy o cyfrowej wartości pomiaru. Jeśli chodzi o mikroprocesor, to pozwala on na dalszą obróbkę sygnału, który jest zdalnie przekazywany do systemu nadrzędnego. Aby dobrze dobrać czujnik pomiaru ciśnienia należy pamiętać o następujących kryteriach doboru temperatury pracy, zakresu pomiaru oraz rodzaju medium, z którym czujnik będzie mieć styczność. Ponadto musi być odporny na zakłócenia, pracy w warunkach niebezpiecznych, a tym samym stopień ochrony czujnika.

Klasyczne pomiary przeprowadza się czujnikami mechanicznymi, których ciśnienie oddziałuje na element sprężysty (rurka Bourdona). Wtedy następuje przemieszczanie lub odkształcanie się elementu sprężystego. Ale w dobie zaawansowanej technologii stosuje się elektroniczne urządzenia pomiarowe, które nazywa się przetwornikami ciśnienia. W skład takiego urządzenia wchodzą dwa elementy: czujnik i przetwornik.