Czerwiec 2017

pneumatyka

Podstawowe pojęcia z zakresu pneumatyki

Pneumatyka – to nauka zajmująca się praktycznym wykorzystywaniem urządzeń i maszyn, w których przekazywanie energii i sterowanie odbywa się przy pomocy sprężonego powietrza jako czynnika roboczego. Pod względem technicznym zajmuje się napędem i sterowaniem pneumatycznym….


sprężone powietrze

Czynnik roboczy w układach pneumatycznych

W układach pneumatycznych czynnikiem roboczym jest sprężony gaz lub inna jego mieszanina w postaci powietrza atmosferycznego. Sprężone powietrze pełni podobną rolę jak ciecz w układach hydraulicznych. Podstawowe zadania czynnika roboczego to: przenoszenie energii przenoszenie sygnałów…