Październik 2016


ciecz hydrauliczna - olej

Pojęcia z zakresu mechaniki płynów i przepływu

Mechanika płynów to pojęcie z działu mechaniki ośrodków ciągłych, który zajmuje się analizą ruchu płynów, tj. cieczy jak i gazów. Analiza ta polega na określeniu własności płynu tj. temperatury i gęstości oraz na określeniu własności…