Lipiec 2016

siłownik teleskopowy

Co to jest siłownik teleskopowy?

Siłownik teleskopowy to siłownik hydrauliczny z teleskopowym tłokiem dzięki któremu uzyskano zwielokrotnienie zasięgu suwu roboczego. Zasięg suwu roboczego może osiagać kilkunastu metrów. Siłownik teleskopowy wykorzystywany jest do napędu wind osobowych i towarowych w budynkach do…


prasa hydrauliczna

Zastosowanie prasy hydraulicznej

Prasa hydrauliczna to urządzenie zwielokrotniające siłę nacisku przy pomocy zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym. Składa się z dwóch połączonych ze sobą cylindrów wypełnionych olejem hydraulicznym zamkniętymi szczelnie tłokami. Pierwszy cylinder roboczy ma większą…