teoria sterowania

Co to jest teoria sterowania?

Teoria sterowania zajmuje się analizowaniem i modelowaniem matematycznym obiektów i procesów różnej natury. Do takich procesów należą procesy fizyczne, m.in. hydrauliczne, pneumatyczne, mechaniczne jak i społeczne, traktowane jako układy dynamiczne ze sterowaniem. Teoria sterowania to…

Czytaj więcej

elektrozawór

Zawór elektromagnetyczny, inaczej elektrozawór

Zawór elektromagnetyczny, inaczej elektrozawór, służy do odcinania lub sterowania przepływem cieczy lub gazów za pomocą cewki eletromagnetycznej. W elektrozaworach zmiana położenia zaworu następuje poprzez sygnał elektryczny sterujący zaworem. Podczas przepływu sygnału eletrycznego powstałe pole magnetyczne…


maszyna hydrauliczna

Maszyny hydrauliczne i pneumatyczne – rodzaje maszyn

Maszyna hydrauliczna to maszyna dzięki której następuje zamiana energii mechanicznej na energię hydrauliczną lub odwrotnie. Do maszyn hydraulicznych zaliczamy: silniki hydrauliczne: zamienia energię potencjalną lub / i kinetyczną cieczy w energię mechaniczną. Działa odwrotnie niż…


siłownik teleskopowy

Co to jest siłownik teleskopowy?

Siłownik teleskopowy to siłownik hydrauliczny z teleskopowym tłokiem dzięki któremu uzyskano zwielokrotnienie zasięgu suwu roboczego. Zasięg suwu roboczego może osiagać kilkunastu metrów. Siłownik teleskopowy wykorzystywany jest do napędu wind osobowych i towarowych w budynkach do…


prasa hydrauliczna

Zastosowanie prasy hydraulicznej

Prasa hydrauliczna to urządzenie zwielokrotniające siłę nacisku przy pomocy zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym. Składa się z dwóch połączonych ze sobą cylindrów wypełnionych olejem hydraulicznym zamkniętymi szczelnie tłokami. Pierwszy cylinder roboczy ma większą…